8 stycznia 2021 08:00   Piotr Ciesielski

Zmiana lokalizacji biura SSOS

Informujemy, że od 15 stycznia 2021 r. siedziba Sekcji Systemów Obsługi Studiów zostaje przeniesiona do budynku przy ul. Reymonta 4, pok. -101 (poziom -1). Po przeprowadzce zmienią się także numery telefonów: USOS - numer ogólny (12) 663 5030 Dominika Grysztar (12) 663 5040 Michał Pysz (12) 663 5041 Robert Kowalski (12) 663 5031 Piotr Ciesielski (12) 663 5032 Hadrian Jakóbczak (12) 663 5033 Jan Witek (12) 663 5034 Michał Żabicki (12) 663 5035 Grzegorz Łach (12) 663 5036 Seweryn Wrzecionek...
Czytaj więcej »
21 sierpnia 2020 06:32   Dominika Grysztar

Immatrykulacja w USOS Java - ostatnie szkolenia

Przypominamy, że istnieje jeszcze możliwość zapisania się na powtórkowe szkolenia z immatrykulacji w USOS Java. Ostatnie dwa szkolenia odbędą się 25 i 27 sierpnia o godzinie 10. Informujemy jednocześnie, że na prośbę niektórych jednostek została ponownie otwarta możliwość przećwiczenia immatrykulacji na bazie testowej. Podobnie jak w trakcie testu lipcowego: dane testowych kandydatów znajdą Państwo w udostępnionym pliku, osoby z pliku immatrykulujemy na bazie testowej, dostępnej pod adresem...
Czytaj więcej »
14 lipca 2020 08:24   Dominika Grysztar

Testy immatrykulacji

Na najbliższą środę, 15 lipca, zaplanowany jest test sprawdzający wydajność modułu Immatrykulacja w USOS Java. Głównym celem testu będzie symulacja takiego obciążenia bazy USOS, które byłoby porównywalne z obciążeniem w trakcie wrześniowej immatrykulacji, co pozwoli nam lepiej przygotować środowisko przed główną falą wpisów. Przed rozpoczęciem testu: we wtorek, 14 lipca, około godziny 14 zostanie zablokowana możliwość wykonywania wpisów w ramach ćwiczeń, wszystkie osoby, które wpisali Państwo...
Czytaj więcej »
1 lipca 2020 13:57   Dominika Grysztar

Wprowadzanie do USOS danych promotorów niezatrudnionych etatowo na UJ

W związku z koniecznością wprowadzenia do systemu POL-on danych promotorów prac dyplomowych niezatrudnionych na UJ na podstawie umowy o pracę prosimy o uzupełnienie danych tych osób w systemie USOS najpóźniej na miesiąc przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego. W przypadku, kiedy termin egzaminu został wyznaczony w ciągu najbliższego miesiąca dane prosimy uzupełnić do 10 lipca. Jeżeli termin egzaminu wypada przed 10 lipca, prosimy o jak najszybsze uzupełnienie danych promotora i...
Czytaj więcej »