25 maja 2012 11:37   Dominika Nowak

Stypendia doktoranckie z funduszu dotacji projakościowych

W związku z koniecznością obsługi w USOS stypendiów doktoranckich z funduszu dotacji projakościowych: nowy typ funduszu i przyporządkowane do niego stypendium są zdefiniowane w słownikach USOS. Natomiast muszą Państwo sami przypisać stypendia do okresów w jednostkach, których doktoranci mają otrzymać nowe stypendium - w formularzu Stypendia->Stypendia w dziekanacie w środkowej części (pod napisem "Typy stypendiów") wybrać z listy "Fundusz dotacji projakościowych", a potem w zakładce...
Czytaj więcej »


 stypendia


25 maja 2012 11:22   Dominika Nowak

Elektroniczna "obiegówka"

W związku z wprowadzeniem elektronicznego indeksu i jednoczesną koniecznością weryfikacji zobowiązań studenta (przede wszystkim wobec bibliotek) wprowadzamy pilotażowo w USOS lokalny moduł "Zobowiązania" - za jakiś czas zastąpiony zostanie on prawdopodobnie podobnym modułem przygotowywanym w Warszawie. Nowy formularz uruchamiany jest przyciskiem "Zobowiązania" w formularzu Osoby->Osoby. Dzieli się na trzy sekcje: Zobowiązania w USOS - te informacje wprowadzane są do USOS, poprzez USOSweb,...
Czytaj więcej »