18 czerwca 2012 01:08   Dominika Nowak

Wydruki decyzji dot. stypendiów doktoranckich z dotacji projakościowej

Wydruki decyzji są dostępne: pozytywne - hurtowo, z formularza Stypendia->Stypendia w dziekanacie, po wybraniu odpowiedniego okresu stypendialnego, w Raportach lokalnych, pod nazwą "Decyzje pozytywne dla stypendium z dotacji projakościowej". Raport generuje się dla osób będących na liście przyznań. negatywne - dla indywidualnych studentów (ponieważ wnioski nie były składane w USOS, nie wiemy, dla kogo należy generować decyzje), z formularza Programy->Program osoby, w Raportach lokalnych, pod...
Czytaj więcej »


 stypendia