26 czerwca 2009 14:02   Dominika Nowak

Nowy formularz do immatrykulacji

Przygotowujemy formularz do tegorocznego importu danych studentów z ERK (tzw. immatrykulacja). Jeśli mają Państwo uwagi, zażalenia czy życzenia dotyczące dotychczasowej procedury importu i działania formularza, bardzo prosimy o ich nadsyłanie do piątku, 26-go czerwca - postaramy się je uwzględnić. W szczególności prosimy o informację, jeśli którakolwiek jednostka chciałaby w tym roku drukować w ostatnim kroku procedury jakieś dodatkowe, niestandardowe dokumenty dla osób przyjętych.
Czytaj więcej »


 immatrykulacja


25 czerwca 2009 12:26   Dominika Nowak

Nowy wzór dyplomu

Zwracamy uwagę, że aby uzyskać wydruk dyplomu według wzoru obowiązującego od 15 czerwca, należy wybrać w formularzu, z którego uruchamiany jest raport, opcję "Wersja wydruku": NOWA. Opcja ta dostępna jest pod przyciskami "Drukuj dyplom" i "Suplement". Jeśli mimo wybrania tej wersji nagłówek dyplomu brzmi UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, a nie UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI w KRAKOWIE, możliwe jest że na danym komputerze występuje problem z aktualizacjami USOS. W takim przypadku należy: jeśli użytkownik...
Czytaj więcej »


 dyplomy  wydruki


5 czerwca 2009 11:41   Dominika Nowak

Nowa karta okresowych osiągnięć - poprawki

Dziękujemy za wszystkie uwagi w sprawie nowej karty okresowych osiągnięć. Po przeanalizowaniu Państwa najczęstszych sugestii wprowadziliśmy pewne, drobne już zmiany. Są to: usunięcie wytłuszczenia z nazwisk osób wystawiających oceny, przywrócenie kreski oddzielającej punkty ECTS, usunięcie nawiasów okrągłych otaczających kod przedmiotu, poprawka usterki powodującej, że wartości parametrów nie były zapisywane pomiędzy kolejnymi wywołaniami raportu. Kilka osób sugerowało, że kolumna "Typ zajęć"...
Czytaj więcej »


 wydruki  karta osiągnięć