18 czerwca 2012 01:08   Dominika Nowak

Wydruki decyzji dot. stypendiów doktoranckich z dotacji projakościowej

Wydruki decyzji są dostępne: pozytywne - hurtowo, z formularza Stypendia->Stypendia w dziekanacie, po wybraniu odpowiedniego okresu stypendialnego, w Raportach lokalnych, pod nazwą "Decyzje pozytywne dla stypendium z dotacji projakościowej". Raport generuje się dla osób będących na liście przyznań. negatywne - dla indywidualnych studentów (ponieważ wnioski nie były składane w USOS, nie wiemy, dla kogo należy generować decyzje), z formularza Programy->Program osoby, w Raportach lokalnych, pod...
Czytaj więcej »


 stypendia


25 maja 2012 11:37   Dominika Nowak

Stypendia doktoranckie z funduszu dotacji projakościowych

W związku z koniecznością obsługi w USOS stypendiów doktoranckich z funduszu dotacji projakościowych: nowy typ funduszu i przyporządkowane do niego stypendium są zdefiniowane w słownikach USOS. Natomiast muszą Państwo sami przypisać stypendia do okresów w jednostkach, których doktoranci mają otrzymać nowe stypendium - w formularzu Stypendia->Stypendia w dziekanacie w środkowej części (pod napisem "Typy stypendiów") wybrać z listy "Fundusz dotacji projakościowych", a potem w zakładce...
Czytaj więcej »


 stypendia


9 listopada 2009 12:31   Dominika Nowak

Blokowanie rankingów do stypendiów naukowych

Komunikat Działu Nauczania: W związku ze zbliżającym się terminem przyznawania limitów na stypendia za wyniki w nauce przez Uczelnianą Komisję Stypendialną prosimy o wprowadzenie w USOS > Rankingi następujących zmian: Zaznaczenie w polu dokładność średniej, że średnia jest do 2 miejsc po przecinku i sprawdzenie, czy wyliczona średnia jest prawidłowa; Zaznaczenie pola czy wyświetlać na WWW jeśli nie jest jeszcze zaznaczone; Zablokowanie list rankingowych przez zaznaczenie okienka czy...
Czytaj więcej »


 stypendia  rankingi


8 października 2009 18:02   Dominika Nowak

Szkolenie dotyczące tworzenia rankingów w USOS

Bardzo prosimy o PILNE zapoznanie się z pismem z Działu Nauczania, dotyczącym organizowanego szkolenia na temat definiowania w USOS rankingów (wykorzystywanych przy przydzielaniu stypendium naukowego). W dziale z dokumentami znajduje się również kopia pisma Rektora z lipca, skierowanego do P.T. Dziekanów, a regulującego tegoroczny sposób przyznawania stypendiów. Pismo to powinno rozproszyć wątpliwości, zgłaszane na wczorajszym spotkaniu koordynatorów pomocy materialnej. Ponadto dostępna...
Czytaj więcej »


 stypendia  rankingi