18 lipca 2012 12:03   Dominika Nowak

Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych

Na prośby jednostek wprowadziliśmy zmiany w sposobie wydruku świadectw podyplomowych (z jednoczesnym uporządkowaniem nazw wydruków na liście, ponieważ dotychczasowe były za długie). W raportach lokalnych są teraz dwie pozycje: "Świadectwo ukończenia stud. podypl., komplet (3 strony)" - powoduje wygenerowanie dla danego studenta od razu trzech potrzebnych egzemplarzy świadectwa w jednym dokumencie, co zaoszczędza Państwu czasu i konieczności podawania w kółko tych samych parametrów;...
Czytaj więcej »
6 lipca 2012 11:13   Dominika Nowak

WAŻNE - uzupełnienie cennika przed wpisami

Zgodnie z przekazanymi wczoraj informacjami podaję link do krótkiej instrukcji wypełnienia wpisów w cenniku, według których naliczane są później płatności. Uzupełnienie wpisów nie jest skomplikowane i nie powinno trwać długo (przykładowe rekordy zostały umieszczone w USOS w ciągu 5 minut), ale bardzo istotne jest, by kwoty czesnego dla poszczególnych programów (ew. lat) studiów i terminy płatności były poprawne, prosimy na to zwrócić szczególną uwagę. Jeśli wpisy w cenniku będą niepoprawne,...
Czytaj więcej »


 płatności  immatrykulacja  sap


6 lipca 2012 10:56   Dominika Nowak

Załączniki do umów dla studentów - plik "skompresowany"

Dla dobra puszcz amazońskich skleiliśmy PDF-y z potrzebnymi uchwałami w jeden ciągły dokument, z dwiema stronami na jednej. Jeśli się go wydrukuje dwustronnie, to będą trzy kartki. Plik znajduje się w dziale z dokumentami.
Czytaj więcej »
6 lipca 2012 08:06   Dominika Nowak

Wydruki umów dla nowych programów

Rozesłaliśmy aktualizację umożliwiającą wydruki stron 2-4 umów dla nowych programów studiów, na których nie ma jeszcze przyjętych żadnych studentów. Podobnie jak dotychczas, wchodzimy do formularza Programy->Program osoby i wywołujemy z "Raportów lokalnych" odpowiednią wersję umowy (studia stacjonarne/niestacjonarne) dla DOWOLNEGO studenta. Po wywołaniu raportu zwracamy baczną uwagę na parametry wyświetlane na pierwszej stronie, ustawiając je ręcznie odpowiednio do potrzeb: kwoty okres, na...
Czytaj więcej »
5 lipca 2012 08:42   Dominika Nowak

Wydruki umów o odpłatnościach

Rano została rozesłana aktualizacja z wydrukami umów dot. odpłatności za studia. Dla zminimalizowania czasu wpisu na studia prosimy o przygotowanie przed wpisami na studia gotowych wydruków stron 2-4 umów, zgodnie z instrukcją immatrykulacji. W trakcie wpisu dodrukowujemy jedynie pierwszą stronę, zawierającą dane osobowe. W uzgodnieniu z Działem Nauczania przekazuję również linki do uchwał, których kopie powinien otrzymać student wraz z umową: Uchwała nr 75/VI/2012 Senatu Uniwersytetu...
Czytaj więcej »


 płatności  immatrykulacja


3 lipca 2012 12:49   Dominika Nowak

Nowe kierunki i zmiany nazw kierunków - BARDZO PILNE!

Nie ze wszystkich jednostek dostaliśmy do tej pory dane na temat nowych programów - w związku z powstaniem nowych kierunków i zmiany nazw niektórych starych. Nie chcemy tworzyć nowych programów zupełnie automatycznie (na podstawie dotychczas istniejących), ponieważ nie wiemy, czy wszystkie będą w tym roku uruchamiane, i chcielibyśmy uzyskać od Państwa potwierdzenie w tym zakresie. W związku z tym bardzo prosimy o wskazanie, które konkretnie programy (ze wskazaniem kodu USOS) powinny mieć...
Czytaj więcej »


 immatrykulacja