26 października 2011 13:00   Dominika Nowak

Problemy z pracą w USOS w trakcie transmisji z uroczystości uniwersyteckich

Regularnie, w trakcie nadawania transmisji online z uroczystości uniwersyteckich (dziś akurat jest to transmisja z Otwartego Posiedzenia Senatu UJ), zgłaszają nam Państwo - z niektórych jednostek - problemy ze znacznym spowolnieniem pracy USOS. Nie jest to jednak kwestia wadliwego działania samego USOS, ale raczej ograniczonej przepustowości łączy. Zwróciliśmy się w tej sprawie do kierownictwa Sekcji Usług Sieciowo-Serwerowych i dowiedzieliśmy się, że przyczyna tkwi prawdopodobnie w...
Czytaj więcej »
10 października 2011 14:38   Dominika Nowak

Wpisywanie na zajęcia/przedmioty studentów innych jednostek oraz Erasmusa

Przypominamy, że zgodnie z zarządzeniem Rektora (punkt 3.4 załącznika) obowiązek wpisywania w USOS studentów na zajęcia/przedmioty ręcznie (lub dodawania ich do rejestracji, jeśli taka jest organizowana) spoczywa na tej jednostce, która dany przedmiot prowadzi, niezależnie od tego, w jakiej jednostce student ma główny program studiów. Uprawnienia w USOS skonfigurowane są tak, że jedynie właściciel przedmiotu może dokonywać wpisów, jednostka studenta nie jest przy tym sprawdzana. W przypadku...
Czytaj więcej »


 rejestracje


7 października 2011 10:25   Dominika Nowak

Ważna informacja w sprawie skreśleń kandydatów-studentów

Dział‚ Rekrutacji na Studia informuje, że zgodnie z instrukcją… dotyczącą skreśleń kandydatów, opcja: "Uchylenie decyzji Komisji Rekrutacyjnej - Rezygnacja po wpisie", od 1 października 2011, w przypadku rezygnacji studenta NIE MOŻE BYĆ już wykorzystywana. Przypominamy również, że wykorzystanie opcji: Uchylenie decyzji Komisji Rekrutacyjnej - Powody formalne, jest możliwe wyłącznie za zgodą lub na polecenie Komisji Rekrutacyjnej oraz w porozumieniu z Działem Rekrutacji na Studia.
Czytaj więcej »