14 lipca 2020 08:24   Dominika Grysztar

Testy immatrykulacji

Na najbliższą środę, 15 lipca, zaplanowany jest test sprawdzający wydajność modułu Immatrykulacja w USOS Java. Głównym celem testu będzie symulacja takiego obciążenia bazy USOS, które byłoby porównywalne z obciążeniem w trakcie wrześniowej immatrykulacji, co pozwoli nam lepiej przygotować środowisko przed główną falą wpisów. Przed rozpoczęciem testu: we wtorek, 14 lipca, około godziny 14 zostanie zablokowana możliwość wykonywania wpisów w ramach ćwiczeń, wszystkie osoby, które wpisali Państwo...
Czytaj więcej »
1 lipca 2020 13:57   Dominika Grysztar

Wprowadzanie do USOS danych promotorów niezatrudnionych etatowo na UJ

W związku z koniecznością wprowadzenia do systemu POL-on danych promotorów prac dyplomowych niezatrudnionych na UJ na podstawie umowy o pracę prosimy o uzupełnienie danych tych osób w systemie USOS najpóźniej na miesiąc przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego. W przypadku, kiedy termin egzaminu został wyznaczony w ciągu najbliższego miesiąca dane prosimy uzupełnić do 10 lipca. Jeżeli termin egzaminu wypada przed 10 lipca, prosimy o jak najszybsze uzupełnienie danych promotora i...
Czytaj więcej »