1 lipca 2020 13:57   Dominika Grysztar

Wprowadzanie do USOS danych promotorów niezatrudnionych etatowo na UJ

W związku z koniecznością wprowadzenia do systemu POL-on danych promotorów prac dyplomowych niezatrudnionych na UJ na podstawie umowy o pracę prosimy o uzupełnienie danych tych osób w systemie USOS najpóźniej na miesiąc przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego. W przypadku, kiedy termin egzaminu został wyznaczony w ciągu najbliższego miesiąca dane prosimy uzupełnić do 10 lipca. Jeżeli termin egzaminu wypada przed 10 lipca, prosimy o jak najszybsze uzupełnienie danych promotora i zgłoszenie przypadku do Seweryna Wrzecionka, tel. (12) 663 39 27.

W formularzu "Osoby" muszą być wprowadzone dane: imię, nazwisko, obywatelstwo, numer PESEL (w przypadku osób, które go posiadają), typ, numer i kraj wydania dokumentu tożsamości (dla obcokrajowców, którzy nie posiadają PESEL), płeć, data i kraj urodzenia, adres e-mail. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z poniższymi jednostkami:

  • wprowadzanie danych do USOS - Zespół USOS, (12) 663 1512, usosweb@uj.edu.pl
  • wprowadzanie danych do POL-on - Biuro Analiz Instytucjonalnych i Raportowania, (12) 663 3885, bair@uj.edu.pl
  • proces dyplomowania - Dział Obsługi Studiów, (12) 663 1184, ksztalcenie@uj.edu.pl
  • procedura antyplagiatowa - Agnieszka Kowalska, (12) 663 1076, a.kowalska@uj.edu.pl