25 września 2013 23:36   Dominika Nowak

Wydruk dyplomu w wersji 2011

W związku ze zmianą sposobu obsługi studiów wieloobszarowych uległ modyfikacji raport dyplomu w wersji zgodnej z rozporządzeniem z roku 2011, została również rozesłana nowa wersja formularza USOS, który generuje dane do tego raportu. Jeśli używają już Państwo dyplomu 2011, prosimy się upewnić, czy druga strona generuje się poprawnie (chodzi o fragment określający obszar nauk) - jeśli słowo "nauk" się powtarza, to znaczy że nie została pobrana nowa wersja formularza i należy wymusić...
Czytaj więcej »


 dyplomy  wydruki


16 września 2013 01:27   Dominika Nowak

WAŻNE: USOS 5.4.2

W trakcie weekendu nastąpiła aktualizacja USOS do wersji 5.4.2. Przed rozpoczęciem korzystania z systemu prosimy upewnić się, że w lewym dolnym rogu okna powitalnego widnieje napis "Wersja formularzy: 5.4.2". Jeśli napisu takiego nie widać, należy poczekać na aktualizację automatyczną (może zająć chwilę, ponieważ obejmuje bardzo dużo plików), bądź wywołać ją ręcznie - w razie potrzeby po instrukcję ręcznej aktualizacji prosimy sięgnąć do archiwum ogłoszeń z dnia 17.09.2012. Najważniejsze...
Czytaj więcej »


 aktualizacja