18 lipca 2013 11:29   Dominika Nowak

Zmiana sposobu wydruku umowy przy immatrykulacji

W porozumieniu z innym zainteresowanymi jednostkami ustaliliśmy, że wydruk pierwszej strony umowy będzie dostępny - tak jak kiedyś - nie z pierwszego, ale ostatniego ostatniego ekranu immatrykulacji. Jest to kolejność mniej zgodna z formalną procedurą (bo gdyby student nie chciał podpisać umowy, nie powinien w ogóle być wpisany na studia), ale w ten sposób mamy pewność, że na umowie pojawią się te same dane, które zostały zapisane w USOS, już po ewentualnych poprawkach. Umowa będzie...
Czytaj więcej »


 immatrykulacja


25 września 2012 12:33   Dominika Nowak

Immatrykulacja cudzoziemców - prośba o uwagę

Bardzo prosimy o przyglądanie się danym podczas immatrykulacji cudzoziemców. Jak Państwo wiedzą, w przypadku braku numeru PESEL w formularzu pomocniczym do wyboru osoby wyświetlane są pomocniczo inni studenci o tej samej dacie urodzenia - ponieważ pisownie nazwisk są nieraz zupełnie rozbieżne, nie możemy na nich polegać. Wykryliśmy jednak już kolejny przypadek, gdy pracownik nie znajduje nowego studenta na liście, a mimo tego zamiast "Nowa osoba" klika "Wybrana osoba", i całkowicie nadpisuje...
Czytaj więcej »


 immatrykulacja


6 lipca 2012 11:13   Dominika Nowak

WAŻNE - uzupełnienie cennika przed wpisami

Zgodnie z przekazanymi wczoraj informacjami podaję link do krótkiej instrukcji wypełnienia wpisów w cenniku, według których naliczane są później płatności. Uzupełnienie wpisów nie jest skomplikowane i nie powinno trwać długo (przykładowe rekordy zostały umieszczone w USOS w ciągu 5 minut), ale bardzo istotne jest, by kwoty czesnego dla poszczególnych programów (ew. lat) studiów i terminy płatności były poprawne, prosimy na to zwrócić szczególną uwagę. Jeśli wpisy w cenniku będą niepoprawne,...
Czytaj więcej »


 płatności  immatrykulacja  sap


5 lipca 2012 08:42   Dominika Nowak

Wydruki umów o odpłatnościach

Rano została rozesłana aktualizacja z wydrukami umów dot. odpłatności za studia. Dla zminimalizowania czasu wpisu na studia prosimy o przygotowanie przed wpisami na studia gotowych wydruków stron 2-4 umów, zgodnie z instrukcją immatrykulacji. W trakcie wpisu dodrukowujemy jedynie pierwszą stronę, zawierającą dane osobowe. W uzgodnieniu z Działem Nauczania przekazuję również linki do uchwał, których kopie powinien otrzymać student wraz z umową: Uchwała nr 75/VI/2012 Senatu Uniwersytetu...
Czytaj więcej »


 płatności  immatrykulacja


3 lipca 2012 12:49   Dominika Nowak

Nowe kierunki i zmiany nazw kierunków - BARDZO PILNE!

Nie ze wszystkich jednostek dostaliśmy do tej pory dane na temat nowych programów - w związku z powstaniem nowych kierunków i zmiany nazw niektórych starych. Nie chcemy tworzyć nowych programów zupełnie automatycznie (na podstawie dotychczas istniejących), ponieważ nie wiemy, czy wszystkie będą w tym roku uruchamiane, i chcielibyśmy uzyskać od Państwa potwierdzenie w tym zakresie. W związku z tym bardzo prosimy o wskazanie, które konkretnie programy (ze wskazaniem kodu USOS) powinny mieć...
Czytaj więcej »


 immatrykulacja


28 lipca 2009 13:13   Dominika Nowak

Eksport płatności do SAP

Ponieważ niektórzy nowo immatrykulowani studenci zgłaszali nam problemy z dokonaniem płatności wymaganych podczas wpisu na studia, uprzejmie prosimy o sprawdzenie w formularzu Płatności->Proponowanie należności, czy dla studentów przyjmowanych na obsługiwane przez Państwa programy studiów odpowiednie transakcje (indeks, legitymacja, czesne) zostały prawidłowo naliczone i wyeksportowane do systemu SAP.
Czytaj więcej »


 płatności  immatrykulacja  sap


16 lipca 2009 10:56   Dominika Nowak

Immatrykulacja - podpis studenta pod ślubowaniem

Z uwagi na liczne pytania zwracamy uwagę, że nowo przyjmowani studenci podpisują ślubowanie dopiero w momencie odbioru indeksu (informacja ta jest podana również powyżej tekstu ślubowania, drukowanego po zakończeniu wpisywania studenta do USOS)!
Czytaj więcej »


 immatrykulacja


26 czerwca 2009 14:02   Dominika Nowak

Nowy formularz do immatrykulacji

Przygotowujemy formularz do tegorocznego importu danych studentów z ERK (tzw. immatrykulacja). Jeśli mają Państwo uwagi, zażalenia czy życzenia dotyczące dotychczasowej procedury importu i działania formularza, bardzo prosimy o ich nadsyłanie do piątku, 26-go czerwca - postaramy się je uwzględnić. W szczególności prosimy o informację, jeśli którakolwiek jednostka chciałaby w tym roku drukować w ostatnim kroku procedury jakieś dodatkowe, niestandardowe dokumenty dla osób przyjętych.
Czytaj więcej »


 immatrykulacja