27 września 2012 10:23   Dominika Nowak

Mechanizm aktualizacji USOS

W związku z pojawieniem się przypadków, w których na Państwa komputerach nie wykonuje się automatyczna aktualizacja systemu USOS, przypominamy w jaki sposób wykonać ją ręcznie. UWAGA - w przypadku uruchomienia aktualizacji ręcznie użytkownik musi dysponować uprawnieniami administratora na swoim komputerze, oraz być zalogowany do extranetu. Należy wykonać następujące czynności: Zamknąć wszystkie okienka systemu USOS. Upewnić się, że połączenie z extranetem jest nadal aktywne (żółta kłódka na...
Czytaj więcej »
25 września 2012 12:33   Dominika Nowak

Immatrykulacja cudzoziemców - prośba o uwagę

Bardzo prosimy o przyglądanie się danym podczas immatrykulacji cudzoziemców. Jak Państwo wiedzą, w przypadku braku numeru PESEL w formularzu pomocniczym do wyboru osoby wyświetlane są pomocniczo inni studenci o tej samej dacie urodzenia - ponieważ pisownie nazwisk są nieraz zupełnie rozbieżne, nie możemy na nich polegać. Wykryliśmy jednak już kolejny przypadek, gdy pracownik nie znajduje nowego studenta na liście, a mimo tego zamiast "Nowa osoba" klika "Wybrana osoba", i całkowicie nadpisuje...
Czytaj więcej »


 immatrykulacja


19 września 2012 13:40   Dominika Nowak

Żetony do rejestracji na WF

Zgodnie z ustaleniami ze Studium WF UJ wszyscy studenci pierwszego roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia lub jednolitych (bez Collegium Medicum), wpisani na studia do wczoraj (18. września), otrzymali żetony do wpisu na zajęcia wychowania fizycznego. Możliwość przydzielania żetonów przez Państwa jest wyłączona, studenci wpisywani w późniejszym terminie powinni zgłaszać się indywidualnie do sekretariatu SWF, który będzie przydzielać brakujące żetony.
Czytaj więcej »


 rejestracje


12 września 2012 11:44   Dominika Nowak

Żetony lektoratowe

Prosimy, by w tym roku akademickim nie przydzielali Państwo studentom żetonów do rejestracji na lektoraty. Z Jagiellońskiego Centrum Językowego otrzymaliśmy informację, ile żetonów powinni otrzymywać - i na którym roku - studenci poszczególnych kierunków studiów, i na tej podstawie studenci otrzymają żetony automatycznie. W indywidualnych, szczególnych przypadkach żetony będzie przydzielać JCJ.
Czytaj więcej »


 rejestracje