27 września 2012 10:23   Dominika Nowak

Mechanizm aktualizacji USOS

W związku z pojawieniem się przypadków, w których na Państwa komputerach nie wykonuje się automatyczna aktualizacja systemu USOS, przypominamy w jaki sposób wykonać ją ręcznie. UWAGA - w przypadku uruchomienia aktualizacji ręcznie użytkownik musi dysponować uprawnieniami administratora na swoim komputerze, oraz być zalogowany do extranetu. Należy wykonać następujące czynności:

  1. Zamknąć wszystkie okienka systemu USOS.
  2. Upewnić się, że połączenie z extranetem jest nadal aktywne (żółta kłódka na pasku zadań w prawym dolnym rogu ekranu).
  3. Uruchomić menu Mój komputer.
  4. Odszukać katalog, w którym zainstalowany jest USOS (domyślnie jest to katalog USOS na dysku C).
  5. W katalogu instalacyjnym USOS przejść do katalogu Update i uruchomić program USOSupdater_2.25.exe. Program rozpocznie pobieranie i rozpakowywanie plików - póki ta czynność trwa, w prawym dolnym rogu ekranu (tam, gdzie kłódka extranetu) widoczna będzie dodatkowa ikonka w postaci dwóch zielonych literek U.
  6. Po zakończeniu działania programu powinien pojawić się dymek z komunikatem, że USOS został aktualizoawany i można rozpocząć pracę.

Jeśli wydaje się, że powyższa procedura nie przynosi rezultatów, warto odszukać w katalogu USOS plik usos_update.log. Na końcu tego pliku będą zapisane dane dotyczące ostatniej aktualizacji. W przypadku, gdy znajdą się tam komunikaty błędów, prosimy o zwrócenie się o pomoc do lokalnego informatyka lub zespołu USOS.