16 września 2013 01:27   Dominika Nowak

WAŻNE: USOS 5.4.2

W trakcie weekendu nastąpiła aktualizacja USOS do wersji 5.4.2. Przed rozpoczęciem korzystania z systemu prosimy upewnić się, że w lewym dolnym rogu okna powitalnego widnieje napis "Wersja formularzy: 5.4.2". Jeśli napisu takiego nie widać, należy poczekać na aktualizację automatyczną (może zająć chwilę, ponieważ obejmuje bardzo dużo plików), bądź wywołać ją ręcznie - w razie potrzeby po instrukcję ręcznej aktualizacji prosimy sięgnąć do archiwum ogłoszeń z dnia 17.09.2012. Najważniejsze...
Czytaj więcej »


 aktualizacja


6 lutego 2012 08:11   Dominika Nowak

USOS 5.2

W ciągu weekendu nastąpiła ostateczna aktualizacja USOS do wersji 5.2. Część zmian związanych z tą dystrubucją wprowadziliśmy już wcześniej, na bieżąco (m.in. w związku z koniecznością uruchomienia eksportu do systemu Polon czy nowych algorytmów stypendialnych), pozostały nam jedynie dwie istotne nowości: Obsługa po stronie USOS oświadczeń składanych przez studentów po stronie USOSweb, a dotyczących uprawnień do studiów bezpłatnych (będą dostępne do przeglądania po najbliższej migracji...
Czytaj więcej »


 aktualizacja


20 listopada 2011 22:18   Dominika Nowak

Weekendowa aktualizacja USOS

w związku z koniecznością uruchomienia w USOS modułu eksportu do Polon-u(ministerialny system sprawozdawczości) w trakcie weekendu zostały wprowadzone do systemu niezbędne aktualizacje. Łaty zawierały również inne drobne zmiany. Mechanizmy, z których korzystają Państwo na co dzień, zostały sprawdzone, nie powinno być żadnych niespodzianek. Aktualna wersja formularzy (czerwony napis w lewym dolnym rogu formularza powitalnego) to 5.1.3. W razie wątpliwości lub problemów prosimy o sygnalizowanie...
Czytaj więcej »


 aktualizacja


8 marca 2010 03:30   Dominika Nowak

USOS 4.01

W trakcie weekendu zakończone zostały prace związane z aktualizacją USOS do wersji 4.01. Nie ma rewolucyjnych zmian - wiele wprowadzonych modyfikacji dotyczy modułów na razie niewykorzystanych na UJ, bądź wewnętrznych mechanizmów działania systemu. Przed rozpoczęciem pracy prosimy sprawdzić, czy na pewno wykonała się u Państwa aktualizacja i czy na formularzu Osoby->Osoby po prawej stronie (pod przyciskiem "Eksport SAP") widnieje napis "USOS 4.01". Jeśli nie, należy ręcznie uruchomić program...
Czytaj więcej »


 4.01  upgrade  aktualizacja  przedłużanie legitymacji