8 marca 2010 03:30   Dominika Nowak

USOS 4.01

W trakcie weekendu zakończone zostały prace związane z aktualizacją USOS do wersji 4.01.
Nie ma rewolucyjnych zmian - wiele wprowadzonych modyfikacji dotyczy modułów na razie niewykorzystanych na UJ, bądź wewnętrznych mechanizmów działania systemu.
Przed rozpoczęciem pracy prosimy sprawdzić, czy na pewno wykonała się u Państwa aktualizacja i czy na formularzu Osoby->Osoby po prawej stronie (pod przyciskiem "Eksport SAP") widnieje napis "USOS 4.01". Jeśli nie, należy ręcznie uruchomić program aktualizujący (C:\USOS\update\USOSupdater_2.25.exe), lub poprosić o pomoc lokalnego informatyka.

Najważniejsze zmiany w skrócie to:

  • moduł Osoby, zakładka Świadczenia: możliwość odnotowywania informacji o ubezpieczeniu studentów po 26 roku życia, i eksportu tych danych do Płatnika. Jeśli są Państwo zainteresowani wykorzystaniem tej opcji, prosimy o kontakt.
  • rejestracje na zajęcia: informacje o typie rejestracji zostały przeniesione do tur. Można teraz (na przykład) uruchamiać pierwszy etap rejestracji dwuetapowej, by zorientować się w liczbie chętnych, a potem bezpośrednią rejestrację do grup.
  • dyplomy: nowe pola - data wydania, data odbioru, oraz data od której odbiór jest możliwy dla studenta. Student, który ma juz dyplom do odbioru, otrzyma informację na ten temat po zalogowaniu się w USOSweb. Ponadto zostały rozdzielone pola na specjalność na dyplomie, oraz specjalność i specjalizację na suplemencie. Automat obliczający wynik studiów będzie teraz poprawnie brał pod uwagę ocenę z poprawkowego egzaminu dyplomowego.
  • płatności: przy proponowaniu należności za czesne została dodana opcja wyboru raty, którą chcemy naliczyć (podział na raty brany jest z cennika). Ponadto, jeśli dany student miał już naliczoną wskazaną ratę, nie zostanie ona naliczona kolejny raz. Uwaga: mechanizm pomijania rat już naliczonych nie działa wstecz, bo transakcje utworzone przez 7 marca nie mają przypisanych numerów rat. Została wprowadzona poprawka umożliwiająca generowanie numerów kontrahentów dla kierunków o bardzo dużych liczbach studentów.
  • przedłużanie legitymacji: przygotowaliśmy mechanizm, który ma pozwolić na zrezygnowanie z lokalnych podpisów elektronicznych przy przedłużaniu - legitymacje (dla prawidłowo rozliczonych studentów) są podpisywane centralnie, a przy przedłużaniu jedynie wgrywany jest na kartę odpowiedni plik. W związku z tym nie należy się dziwić, jeśli USOS nie będzie wymagał przy przedłużaniu podania PIN, oznacza to że dla danej legitymacji został już przygotowany plik podpisany centralnie. W razie jakichkolwiek błędów przy przedłużaniu prosimy o kontakt.

Dołożylismy starań, aby przywrócić w najnowszej wersji wszystkie nasze lokalne modyfikacje. Prosimy jednak o zwrócenie uwagi na zachowanie systemu i zgłaszanie jakichkolwiek nieprawidłowości czy problemów, najlepiej drogą mailową usos@uj.edu.pl.


 4.01  upgrade  aktualizacja  przedłużanie legitymacji