16 września 2013 01:27   Dominika Nowak

WAŻNE: USOS 5.4.2

W trakcie weekendu nastąpiła aktualizacja USOS do wersji 5.4.2. Przed rozpoczęciem korzystania z systemu prosimy upewnić się, że w lewym dolnym rogu okna powitalnego widnieje napis "Wersja formularzy: 5.4.2". Jeśli napisu takiego nie widać, należy poczekać na aktualizację automatyczną (może zająć chwilę, ponieważ obejmuje bardzo dużo plików), bądź wywołać ją ręcznie - w razie potrzeby po instrukcję ręcznej aktualizacji prosimy sięgnąć do archiwum ogłoszeń z dnia 17.09.2012.

Najważniejsze zmiany:

  • coraz więcej raportów działa przez mechanizm BIRT - tak samo jak od pewnego czasu nowe dyplomy i świadectwa. Mogą Państwo zauważyć, że raporty generują się w inny sposób (od razu do PDF), nieco inaczej wygląda również okno parametrów. Nowy mechanizm umożliwia m.in. zapisywanie raportów do plików Office czy jako stron HTML, docelowo wszystkie raporty zostaną przepisane na tę wersję.
  • zmienił się sposób wpisywania skreśleń/anulowania/wznowienia. WAŻNE: reaktywacji nie będziemy już wpisywać jako nowego programu, został ostatecznie utworzony mechanizm umożliwiający odwzorowanie przerw w studiach bez takiej konieczności. W zakładce "Skreślenia" programów osób pojawiły się przyciski do wpisywania skreślenia/anulowania/wznowienia - przyciski te uruchamiają dodatkowe okienka, gdzie podajemy wszystkie potrzebne dane. Prosimy o zwrócenie uwagi na opisy i wyjaśnienia, które tam się znajdują.
  • nie jest dostępna bezpośrednia edycja danych osobowych studenta. Zmian dokonujemy za pomocą przycisku "Zmiana danych" po prawej stronie formularza Osoby->Osoby. Przy każdej zmianie należy podać jej przyczynę (np. błędne dane podane przez studenta w ERK, zmiana nazwiska...). Wszystkie zmiany będą zapamiętywane i wyświetlane w zakładce "Historia zmian" w tym samym formularzu.

Staraliśmy się wprowadzić na nowo wszystkie niezbędne zmiany lokalne UJ oraz nadać użytkownikom odpowiednie uprawnienia do wszystkich nowych funkcji. Gdyby jednak zauważyli Państwo jakieś problemy czy nieprawidłowe zachowanie systemu, bardzo prosimy o zgłoszenia na adres mailowy usos w uj.edu.pl - będziemy reagować jak najszybciej w miarę możliwości.


 aktualizacja