28 lipca 2009 15:08   Dominika Nowak

Drukowanie części A dyplomów

Część z Państwa zgłaszała nam problem z wydrukiem części A dyplomu, polegający na tym, iż na wydruku obcinane są ostatnie litery z prawej strony (mimo, że są widoczne na podglądzie dokumentu). Informujemy, iż na chwilę obecną skutecznym rozwiązaniem tego problemu jest zmiana rozmiaru papieru na opcję Letter. Jednocześnie prosimy o uważne sprawdzanie wyżej wspomnianych wydruków.
Czytaj więcej »


 dyplomy


28 lipca 2009 13:13   Dominika Nowak

Eksport płatności do SAP

Ponieważ niektórzy nowo immatrykulowani studenci zgłaszali nam problemy z dokonaniem płatności wymaganych podczas wpisu na studia, uprzejmie prosimy o sprawdzenie w formularzu Płatności->Proponowanie należności, czy dla studentów przyjmowanych na obsługiwane przez Państwa programy studiów odpowiednie transakcje (indeks, legitymacja, czesne) zostały prawidłowo naliczone i wyeksportowane do systemu SAP.
Czytaj więcej »


 płatności  immatrykulacja  sap


16 lipca 2009 10:56   Dominika Nowak

Immatrykulacja - podpis studenta pod ślubowaniem

Z uwagi na liczne pytania zwracamy uwagę, że nowo przyjmowani studenci podpisują ślubowanie dopiero w momencie odbioru indeksu (informacja ta jest podana również powyżej tekstu ślubowania, drukowanego po zakończeniu wpisywania studenta do USOS)!
Czytaj więcej »


 immatrykulacja