10 lutego 2011 15:57   Dominika Nowak

Opłaty za legitymacje elektroniczne

W związku ze zaistniałymi wątpliwościami dotyczącymi definicji duplikatu ELS zwróciliśmy się do Działu Nauczania o wyjaśnienie dotyczące wysokości opłat naliczanych za wydanie kolejnej legitymacji studentowi. Ustalone kwoty to: w przypadku zagubienia, kradzieży, uszkodzenia mechanicznego karty: opłata zwiększona - 25,50 w przypadku zmiany imienia, nazwiska bądź adresu, drukowanego na karcie: opłata podstawowa - 17,00. Prosimy uwzględnić te informacje przy naliczaniu opłat studentom....
Czytaj więcej »
3 lutego 2011 14:02   Dominika Nowak

Certyfikaty do przedłużania ELS

W związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami chcielibyśmy poinformować, że posiadane przez Państwa certyfikaty kwalifikowane (karty do przedłużania elektronicznych legitymacji studenckich) nie są już potrzebne do prolongowania ważności legitymacji. W związku z powyższym bardzo prosimy wszystkie osoby, które korzystają jeszcze ze swojego certyfikatu (znajduje się on w czytniku) o wyjęcie go z czytnika i schowanie w bezpiecznym miejscu (zamykana szuflada, szafa). Nowy sposób przedłużania...
Czytaj więcej »