20 maja 2011 08:26   Dominika Nowak

Edycja przedmiotów (informator, sylabus)

W nowej wersji USOS pojawiły się zmiany umożliwiające wprowadzenie pełnej charakterystyki przedmiotu na poziomie danego cyklu. Ponieważ chcemy zachowywać dane dla poprzednich cykli (nie nadpisywać ich), wprowadzamy nowe zasady w przypadku edycji sylabusa po stronie USOS: wszystkie informacje, które mogą być zmienne dla kolejnych edycji przedmiotu (opis, opis skrócony, literatura, atrybuty), a do tej pory edytowane były w formularzu Przedmioty->Przedmioty, wprowadzamy w formularzu...
Czytaj więcej »


 sylabus