20 maja 2009 02:15   Dominika Nowak

Karta okresowych osiągnięć

Ostatnio prowadziliśmy prace nad poprawieniem wzoru karty okresowych osiągnięć studenta. Staraliśmy się uwzględnić, w miarę możliwości technicznych i nie naruszając podstawowych założeń, jak najwięcej Państwa sugestii - w szczególności chodziło o zwiększenie czytelności karty i wygospodarowanie obszerniejszego miejsca na podpis prowadzącego. Nie uległa zmianie funkcjonalność karty ani parametry, jedynie układ graficzny. Nowa wersja karty dostępna jest chwilowo obok dotychczasowej (docelowo ją...
Czytaj więcej »


 wydruki  karta osiągnięć