20 maja 2009 02:15   Dominika Nowak

Karta okresowych osiągnięć

Ostatnio prowadziliśmy prace nad poprawieniem wzoru karty okresowych osiągnięć studenta. Staraliśmy się uwzględnić, w miarę możliwości technicznych i nie naruszając podstawowych założeń, jak najwięcej Państwa sugestii - w szczególności chodziło o zwiększenie czytelności karty i wygospodarowanie obszerniejszego miejsca na podpis prowadzącego. Nie uległa zmianie funkcjonalność karty ani parametry, jedynie układ graficzny. Nowa wersja karty dostępna jest chwilowo obok dotychczasowej (docelowo ją zastąpi), jako Karta okresowych osiągnięć UJ, wyróżniona wytłuszczoną czcionką na liście raportów. Bardzo prosimy o przyjrzenie się nowemu szablonowi, przetestowanie go i zgłoszenie uwag - od kolejnej sesji egzaminacyjnej będzie to już jedyny dostępny wzór karty osiągnięć/egzaminacyjnej.


 wydruki  karta osiągnięć