17 września 2019 11:58   Dominika Grysztar

Przypisanie przedmiotów dla pierwszego roku do programów studiów

Bardzo prosimy o jak najszybsze przypisanie w USOS przedmiotów prowadzonych dla pierwszych lat studiów w roku 19/20 do właściwych programów - tych utworzonych od tego roku, z nowymi kodami. Informacja ta umożliwi właściwe przyporządkowanie kart przedmiotów z programu Sylabus, tak by studenci mieli dostępne wszystkie informacje z poziomu USOSweb bez konieczności powtórnego wprowadzania danych do USOS. Przypominamy, że przyporządkowania przedmiotu do programu dokonujemy przez przypisanie go do...
Czytaj więcej »