9 listopada 2010 12:14   Dominika Nowak

Planowana data ukończenia studiów

Docierają do nas skargi, że "system źle ustawia" planowaną datę ukończenia studiów. Chcielibyśmy poinformować, że planowana data ukończenia studiów była ustawiana automatycznie (na 31 paździenika) ściśle według wytycznych, które uzyskaliśmy z Działu Nauczania od Pani Aleksandry Jankowskiej, potwierdzonych przez Panią Kierownik Agatę Kozielską. Jeśli jakaś instytucja (bank, ZUS) nie uznaje takiej daty, można ją zmienić ręcznie przed wydrukiem konkretnego zaświadczenia w okienku parametrów....
Czytaj więcej »
4 listopada 2010 11:49   Dominika Nowak

Postępowanie w przypadku wznowienia studiów

W związku z wątpliwościami, które zostały nam zgłoszone, przypominamy, że wznowienie studiów NIE JEST anulowaniem skreślenia. Decyzja o skreśleniu została wydana i pozostaje w mocy. Informację o reaktywacji wprowadzamy przez dodanie kolejnego, nowego wpisu na ten sam program, natomiast stary wpis (tam, gdzie student był skreślony) pozostawiamy bez zmian. Oceny studenta przyporządkowujemy do nowego programu poprzez mechanizm podpięć lub decyzji, zależnie od konkretnego przypadku i potrzeb....
Czytaj więcej »