4 listopada 2010 11:49   Dominika Nowak

Postępowanie w przypadku wznowienia studiów

W związku z wątpliwościami, które zostały nam zgłoszone, przypominamy, że wznowienie studiów NIE JEST anulowaniem skreślenia. Decyzja o skreśleniu została wydana i pozostaje w mocy.

Informację o reaktywacji wprowadzamy przez dodanie kolejnego, nowego wpisu na ten sam program, natomiast stary wpis (tam, gdzie student był skreślony) pozostawiamy bez zmian. Oceny studenta przyporządkowujemy do nowego programu poprzez mechanizm podpięć lub decyzji, zależnie od konkretnego przypadku i potrzeb.

Jeśli wpisywali Państwo reaktywację poprzez anulowanie skreślenia, bardzo proszę tego więcej nie robić. Nie jest to zgodne ze stanem prawnym i może powodować błędne generowanie pewnych zestawień zbiorczych.