21 sierpnia 2020 06:32   Dominika Grysztar

Immatrykulacja w USOS Java - ostatnie szkolenia

Przypominamy, że istnieje jeszcze możliwość zapisania się na powtórkowe szkolenia z immatrykulacji w USOS Java. Ostatnie dwa szkolenia odbędą się 25 i 27 sierpnia o godzinie 10. Informujemy jednocześnie, że na prośbę niektórych jednostek została ponownie otwarta możliwość przećwiczenia immatrykulacji na bazie testowej. Podobnie jak w trakcie testu lipcowego: dane testowych kandydatów znajdą Państwo w udostępnionym pliku, osoby z pliku immatrykulujemy na bazie testowej, dostępnej pod adresem...
Czytaj więcej »