21 sierpnia 2020 06:32   Dominika Grysztar

Immatrykulacja w USOS Java - ostatnie szkolenia

Przypominamy, że istnieje jeszcze możliwość zapisania się na powtórkowe szkolenia z immatrykulacji w USOS Java. Ostatnie dwa szkolenia odbędą się 25 i 27 sierpnia o godzinie 10.

Informujemy jednocześnie, że na prośbę niektórych jednostek została ponownie otwarta możliwość przećwiczenia immatrykulacji na bazie testowej. Podobnie jak w trakcie testu lipcowego:

  • dane testowych kandydatów znajdą Państwo w udostępnionym pliku,
  • osoby z pliku immatrykulujemy na bazie testowej, dostępnej pod adresem https://usosjava.srv.usos.uj.edu.pl/,
  • identyfikator logowania i hasło do testowej aplikacji USOS Java są identyczne jak te do bazy produkcyjnej,
  • arkusz podzielony został na zakładki, na których umieściliśmy zgłoszenia kandydatów z poszczególnych wydziałów,
  • oprócz numeru zgłoszenia przy poszczególnych osobach jest widoczna również jednostka prowadząca studia i kod programu, na który mają być wpisane,
  • kandydat może zostać zaimmatrykulowany tylko na program widoczny obok jego numeru zgłoszenia, nie jest możliwe zapisanie go na inny program ani powtórny wpis na ten sam program,
  • ponieważ nie wszystkie jednostki miały na bazie testowej wystarczającą liczbę potrzebnych do ćwiczeń kandydatów, przyporządkowaliśmy niektóre programy do innych jednostek niż te, które administrują nimi w rzeczywistości, nie ma to oczywiście żadnego wpływu na sytuację na bazie produkcyjnej.

Gdyby w trakcie ćwiczeń pojawiły się jeszcze jakieś pytania i wątpliwości, prosimy o kontakt z naszym zespołem.