14 maja 2010 13:31   Hadrian Jakóbczak

Standardy kształcenia na programach studiów

Poniżej zamieszczamy ustalony przez Dział Nauczania tekst określający standardy kształcenia dla programów studiów prowadzonych zgodnie ze wskazanym w tekście rozporządzeniem ministra. Tekst ten w niezmienionej formie należy umieścić w polach Wymagania na program oraz Wymagania na program po angielsku w zakładce Suplement formularza Słowniki -> Programy studiów. Uwaga: teksty występujące dotychczas przy wielu programach, a powołujące się na stare wersje rozporządzenia, wymagają zmiany. Przed...
Czytaj więcej »


 suplement