19 września 2012 13:40   Dominika Nowak

Żetony do rejestracji na WF

Zgodnie z ustaleniami ze Studium WF UJ wszyscy studenci pierwszego roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia lub jednolitych (bez Collegium Medicum), wpisani na studia do wczoraj (18. września), otrzymali żetony do wpisu na zajęcia wychowania fizycznego. Możliwość przydzielania żetonów przez Państwa jest wyłączona, studenci wpisywani w późniejszym terminie powinni zgłaszać się indywidualnie do sekretariatu SWF, który będzie przydzielać brakujące żetony.
Czytaj więcej »


 rejestracje


12 września 2012 11:44   Dominika Nowak

Żetony lektoratowe

Prosimy, by w tym roku akademickim nie przydzielali Państwo studentom żetonów do rejestracji na lektoraty. Z Jagiellońskiego Centrum Językowego otrzymaliśmy informację, ile żetonów powinni otrzymywać - i na którym roku - studenci poszczególnych kierunków studiów, i na tej podstawie studenci otrzymają żetony automatycznie. W indywidualnych, szczególnych przypadkach żetony będzie przydzielać JCJ.
Czytaj więcej »


 rejestracje


10 października 2011 14:38   Dominika Nowak

Wpisywanie na zajęcia/przedmioty studentów innych jednostek oraz Erasmusa

Przypominamy, że zgodnie z zarządzeniem Rektora (punkt 3.4 załącznika) obowiązek wpisywania w USOS studentów na zajęcia/przedmioty ręcznie (lub dodawania ich do rejestracji, jeśli taka jest organizowana) spoczywa na tej jednostce, która dany przedmiot prowadzi, niezależnie od tego, w jakiej jednostce student ma główny program studiów. Uprawnienia w USOS skonfigurowane są tak, że jedynie właściciel przedmiotu może dokonywać wpisów, jednostka studenta nie jest przy tym sprawdzana. W przypadku...
Czytaj więcej »


 rejestracje


28 października 2009 07:35   Dominika Nowak

Rejestracja żetonowa na WF

Komunikat Studium WF UJ: Studium Wychowania Fizycznego UJ prowadzi w tym semestrze po raz pierwszy elektroniczną rejestrację na zajęcia WF dla studentów studiów stacjonarnych kierunków niemedycznych. I tura rejestracji trwa od 27.10.2009 do 07.11.2009. II tura rejestracji trwa od 16.11.2009 do 21.11.2009. Jest to rejestracja żetonowa. Studenci I roku studiów stacjonarnych licencjackich i magisterskich otrzymali już żetony, przyznane jednorazowo, w drodze wyjątku, przez zespół USOS. Studenci,...
Czytaj więcej »


 rejestracje


9 września 2009 19:14   Dominika Nowak

Informacja dla jednostek organizujących rejestracje w USOSweb

Zgodnie z rozporządzeniem Rektora UJ z 12 lipca 2007 roku, bardzo prosimy osoby organizujące rejestracje w USOSweb o: informowanie zespołu USOS z wyprzedzeniem o planowanym uruchomieniu rejestracji (przynajmniej 2 dni robocze wcześniej); przysłaniu do zespołu USOS ogłoszenia dla studentów dotyczącego rejestracji do zamieszczenia na stronie USOSweb (przynajmniej dzień przed jej rozpoczęciem). Czynności te są niezbędne dla sprawnego planowania i zarządzania systemem USOSweb. Zespół USOS może...
Czytaj więcej »


 usosweb  rejestracje