17 kwietnia 2013 19:26   Dominika Nowak

Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych i kursów

W dziale Dokumenty/Instrukcje zamieszczona została dokładna instrukcja wydruku świadectw ukończenia studiów podyplomowych i kursów dokształcających. Dokument zawiera kilka ważnych wskazówek, bardzo prosimy, aby zapoznali się z nim ci z Państwa, którzy będą się zajmować wydrukami świadectw.
Czytaj więcej »


 wydruki


16 kwietnia 2013 00:54   Dominika Nowak

Wydruki odpisów dyplomów doktorskich

Na naszej stronie została zamieszczona instrukcja wydruku odpisów dyplomów doktorskich z USOS. Uwaga: jeśli nie widzą Państwo przycisku "Dyplomy UJ" w formularzu przewodów doktorskich, oznacza to że nie nastąpiła automatyczna aktualizacja USOS. Sposób wywołania aktualizacji ręcznej opisany był w ogłoszeniu z 27 września 2012, w razie potrzeby prosimy z niego skorzystać.
Czytaj więcej »


 dyplomy