17 kwietnia 2013 19:26   Dominika Nowak

Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych i kursów

W dziale Dokumenty/Instrukcje zamieszczona została dokładna instrukcja wydruku świadectw ukończenia studiów podyplomowych i kursów dokształcających. Dokument zawiera kilka ważnych wskazówek, bardzo prosimy, aby zapoznali się z nim ci z Państwa, którzy będą się zajmować wydrukami świadectw.


 wydruki