9 lutego 2012 11:15   Dominika Nowak

Ustawienie daty zwrotu protokołów

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Rektora (nr 32 z 29 marca 2011) prowadzących przedmioty obowiązują ścisłe terminy wpisywania do USOSweb ocen. Protokoły powinny zostać zdefiniowane po stronie USOS tak, aby te terminy uwzględniać, i by było jasne, kto w danym momencie ma uprawnienia do wpisywania ocen. Niestety, w wielu jednostkach protokoły nie zostały skonfigurowane prawidłowo - ich terminy pozostawiono w statusie 'P' bez określenia jakiejkolwiek daty zwrotu. To...
Czytaj więcej »
6 lutego 2012 08:11   Dominika Nowak

USOS 5.2

W ciągu weekendu nastąpiła ostateczna aktualizacja USOS do wersji 5.2. Część zmian związanych z tą dystrubucją wprowadziliśmy już wcześniej, na bieżąco (m.in. w związku z koniecznością uruchomienia eksportu do systemu Polon czy nowych algorytmów stypendialnych), pozostały nam jedynie dwie istotne nowości: Obsługa po stronie USOS oświadczeń składanych przez studentów po stronie USOSweb, a dotyczących uprawnień do studiów bezpłatnych (będą dostępne do przeglądania po najbliższej migracji...
Czytaj więcej »


 aktualizacja