6 lutego 2012 08:11   Dominika Nowak

USOS 5.2

W ciągu weekendu nastąpiła ostateczna aktualizacja USOS do wersji 5.2. Część zmian związanych z tą dystrubucją wprowadziliśmy już wcześniej, na bieżąco (m.in. w związku z koniecznością uruchomienia eksportu do systemu Polon czy nowych algorytmów stypendialnych), pozostały nam jedynie dwie istotne nowości:

  1. Obsługa po stronie USOS oświadczeń składanych przez studentów po stronie USOSweb, a dotyczących uprawnień do studiów bezpłatnych (będą dostępne do przeglądania po najbliższej migracji danych), w formularzu Programy->Ośw. o studiach bezpłatnych;
  2. Ulepszenia w mechanizmach wyliczania średnich:
    • W formularzu do wyliczania średniej dla jednej osoby można wybrać poszczególne lata studiów, dla których chcemy wyliczyć średnią (do tej pory była to średnia z jednego roku, albo z całych studiów). Zachęcamy do przeczytania tekstu umieszczonego pod przyciskiem Pomoc w tym formularzu.
    • Zamiast ręcznie ustawiać kolejne parametry dla wyliczenia średniej, wystarczy wybrać z listy jedno ze zdefiniowanych już ustawień (w tej chwili są to średnia ważona wg punktów ECTS bądź średnia ważona wg punktów ECTS-SR, w miarę potrzeb możemy dodać inne).
    • Pojawiła się możliwość indywidualnego wykluczenia ze średniej oceny uzyskanej przez studenta, nawet jeśli według ustawień protokołu ocena ta powinna się do średniej liczyć, nie trzeba będzie już takich ocen wpisywać przez decyzje. Wyłączanie ze średniej odbywa się w nowym formularzu Programy->podpięcia przedmiotów->Rezygnacje z zaliczania przedmiotów przez ustawienie przy danym przedmiocie opcji Ignorowanie oceny. Uwaga: nie należy używać w tym celu opcji Rezygnacja z oceny - spowoduje ona, że przedmiot nie będzie w ogóle brany pod uwagę przed mechanizmy rozliczające, nie będzie się pojawiał na karcie osiągnięć ani w suplemencie.

Prosimy upewnić się, że w oknie startowym widać napis Wersja formularzy 5.2, jeśli nie, to zaczekać na aktualizację (przy wolnych łączach może potrwać dłużej, bo zawiera dużo plików), bądź wywołać ją ręcznie. Gdyby zauważyli Państwo jakiekolwiek błędy czy zmiany niepożądane, prosimy o zgłoszenia na usos@uj.edu.pl.


 aktualizacja