9 lutego 2012 11:15   Dominika Nowak

Ustawienie daty zwrotu protokołów

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Rektora (nr 32 z 29 marca 2011) prowadzących przedmioty obowiązują ścisłe terminy wpisywania do USOSweb ocen. Protokoły powinny zostać zdefiniowane po stronie USOS tak, aby te terminy uwzględniać, i by było jasne, kto w danym momencie ma uprawnienia do wpisywania ocen.

Niestety, w wielu jednostkach protokoły nie zostały skonfigurowane prawidłowo - ich terminy pozostawiono w statusie 'P' bez określenia jakiejkolwiek daty zwrotu. To ustawienie powoduje, że protokół nie jest nigdy blokowany, a oceny mogą być modyfikowane w dowolnym momencie zarówno po stronie USOS, jak i USOSweb. W świetle obowiązywania indeksu elektronicznego taka sytuacja jest niedopuszczalna.

Dla wszystkich terminów protokołów przedmiotów prowadzonych w semestrze zimowym 11/12, pozostawionych w statusie 'P', zmieniliśmy dzisiaj - jednorazowo - status na 'A' i ustawiliśmy ostateczną datę zwrotu na 29 lutego (zgodnie z zarządzeniem - 7 dni od końca sesji poprawkowej). Na przyszłość prosimy, by Państwo pamiętali o prawidłowym ustawianiu dat przy definiowaniu protokołów w kolejnych sesjach.