25 maja 2020 13:18   Robert Kowalski

Elektroniczne protokoły egzaminów dyplomowych

W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku akademickiego, pojawiła się potrzeba umożliwienia przeprowadzania egzaminów dyplomowych w formie zdalnej. W tym celu w ostatnich dniach systemy USOS oraz Archiwum Prac (AP) zostały dostosowane do tego, aby ułatwić ten proces oraz odnotować związane z nim sytuacje. Bezpośrednim efektem zmian jest w szczególności możliwość wygenerowania i uzupełnienia elektronicznie, przez komisję dyplomową, protokołu egzaminacyjnego w Archiwum Prac. Od strony...
Czytaj więcej »