9 listopada 2009 12:31   Dominika Nowak

Blokowanie rankingów do stypendiów naukowych

Komunikat Działu Nauczania: W związku ze zbliżającym się terminem przyznawania limitów na stypendia za wyniki w nauce przez Uczelnianą Komisję Stypendialną prosimy o wprowadzenie w USOS > Rankingi następujących zmian: Zaznaczenie w polu dokładność średniej, że średnia jest do 2 miejsc po przecinku i sprawdzenie, czy wyliczona średnia jest prawidłowa; Zaznaczenie pola czy wyświetlać na WWW jeśli nie jest jeszcze zaznaczone; Zablokowanie list rankingowych przez zaznaczenie okienka czy...
Czytaj więcej »


 stypendia  rankingi


6 listopada 2009 18:01   Dominika Nowak

Uaktualnienie danych pracowników dydaktycznych

Rozpoczął się nowy rok akademicki i wielu pracowników dydaktycznych zgłasza problemy z dostępem do USOSweb. Problemy te wynikają z braku w USOS poprawnych danych - uprawnienia w USOSweb wygasają, jeśli ktoś nie ma wpisanych informacji dotyczących aktualnego zatrudnienia. Chcielibyśmy przypomnieć, że zgodnie z rozporządzeniem JM Rektora obowiązek aktualizacji danych pracowników spoczywa na jednostkach organizacyjnych, które ich zatrudniają, przynajmniej dopóki nie zostanie uruchomiony...
Czytaj więcej »


 usosweb  pracownicy  zatrudnienie