6 listopada 2009 18:01   Dominika Nowak

Uaktualnienie danych pracowników dydaktycznych

Rozpoczął się nowy rok akademicki i wielu pracowników dydaktycznych zgłasza problemy z dostępem do USOSweb. Problemy te wynikają z braku w USOS poprawnych danych - uprawnienia w USOSweb wygasają, jeśli ktoś nie ma wpisanych informacji dotyczących aktualnego zatrudnienia.
Chcielibyśmy przypomnieć, że zgodnie z rozporządzeniem JM Rektora obowiązek aktualizacji danych pracowników spoczywa na jednostkach organizacyjnych, które ich zatrudniają, przynajmniej dopóki nie zostanie uruchomiony interfejs pomiędzy USOS a modułem kadrowym SAP.
Prosimy w związku z tym o skontrolowanie i uzupełnienie następujących
danych dotyczących osób prowadzących zajęcia w Państwa jednostkach:

  • doktoranci powinni być wpisani na bieżący rok akademicki;
  • osoby zatrudnione na podstawie umów o pracę powinny mieć wypełnioną zakładkę "Zatrudnienie" (w przypadku pracy etatowej) bądź "Nieetatowe" (w przypadku umów zleceń lub o dzieło) w formularzu Pracownicy->Pracownicy. Kluczową informacją jest tutaj odpowiednia data ustania zatrudnienia bądź data zakończenia umowy późniejsza od bieżącej. Jedynie w przypadku zatrudnienia etatowego na czas nieokreślony nie podajemy daty końcowej - takie osoby mają uprawnienia bezterminowo.

Prosimy również o bieżące uzupełnianie danych o zatrudnieniu pracowników, którzy zgłaszają się do Państwa w związku z powyższym problemem. W razie wątpliwości dotyczących sposobu wypełnienia zakładek prosimy o kontakt.
 


 usosweb  pracownicy  zatrudnienie