22 listopada 2012 23:50   Dominika Nowak

Nowe programy - przeniesienie studentów, ciąg dalszy

W nawiązaniu do ogłoszenia z 20 listopada, według zasad tam opisanych, dzisiaj wieczorem na nowe programy przeniesieni zostali studenci pierwszego roku wydziałów: BiNoZ Farmacji FAiIS Lekarskiego Matematyki i Informatyki Nauk o Zdrowiu SMiP ZKS W przypadku wątpliwości bądź wykrycia jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt mailowy.
Czytaj więcej »


 polon


20 listopada 2012 08:07   Dominika Nowak

Nowe programy w bieżącym roku akademickim

W związku z wprowadzeniem Krajowych Ram Kwalifikacji, zmianą sposobu opisywania studiów oraz wymaganiami systemu sprawozdawczego POLon, okazało się - niestety - konieczne stworzenie nowych kopii dla wszystkich programów studiów, które rozpoczęły się wcześniej niż w tym roku. Kody nowych programów - tylko dla tych, na które byli wpisani studenci na pierwszy rok - zostały wygenerowane na następujących zasadach: te, które miały w kodzie numer kierunku - przed numerem kierunku otrzymały literkę...
Czytaj więcej »


 polon