30 października 2019 14:57   Dominika Grysztar

Deklaracje przedmiotów

W odpowiedzi na zgłaszaną przez Państwa potrzebę weryfikacji zawartości deklaracji studenta, udostępniliśmy możliwość wygenerowania jej podglądu w aplikacji USOS Java. W tym celu należy: Zalogować się do aplikacji USOS Java zgodnie z Instrukcją logowania użytkownika do USOS Java dostępną na stronie: https://usos.uj.edu.pl/dokumenty#java. Wejść do formularza: Studenci > Programy osób i wyszukać osobę, dla której istnieje potrzeba sprawdzenia deklaracji. Wygenerować raport Deklaracja...
Czytaj więcej »