30 października 2019 14:57   Dominika Grysztar

Deklaracje przedmiotów

W odpowiedzi na zgłaszaną przez Państwa potrzebę weryfikacji zawartości deklaracji studenta, udostępniliśmy możliwość wygenerowania jej podglądu w aplikacji USOS Java. W tym celu należy:

  1. Zalogować się do aplikacji USOS Java zgodnie z Instrukcją logowania użytkownika do USOS Java dostępną na stronie: https://usos.uj.edu.pl/dokumenty#java.
  2. Wejść do formularza: Studenci > Programy osób i wyszukać osobę, dla której istnieje potrzeba sprawdzenia deklaracji.
  3. Wygenerować raport Deklaracja przedmiotów dostępny pod przyciskiem Raporty lokalne.
Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące procedury składania deklaracji przez studentów, prosimy o bezpośredni kontakt z Działem Obsługi Studiów.