19 lipca 2011 12:55   Dominika Nowak

Odpisy dyplomów w językach obcych (innych niż angielski)

Można już drukować odpisy dyplomów w dodatkowych językach obcych. Przed wydrukiem bardzo proszę upewnić się na podglądzie, czy wszystkie informacje w języku obcym wyświetlane są poprawnie. Jeśli student zwrócił się o wydanie dyplomu w języku, dla którego brakuje w USOS tłumaczenia nazwy kierunku, należy skontaktować się z Działem Nauczania - w najbliższym czasie zostanie wydane również pismo okólne z bardziej szczegółowymi instrukcjami.
Czytaj więcej »


 dyplomy