28 października 2009 07:35   Dominika Nowak

Rejestracja żetonowa na WF

Komunikat Studium WF UJ: Studium Wychowania Fizycznego UJ prowadzi w tym semestrze po raz pierwszy elektroniczną rejestrację na zajęcia WF dla studentów studiów stacjonarnych kierunków niemedycznych. I tura rejestracji trwa od 27.10.2009 do 07.11.2009. II tura rejestracji trwa od 16.11.2009 do 21.11.2009. Jest to rejestracja żetonowa. Studenci I roku studiów stacjonarnych licencjackich i magisterskich otrzymali już żetony, przyznane jednorazowo, w drodze wyjątku, przez zespół USOS. Studenci,...
Czytaj więcej »


 rejestracje


8 października 2009 18:02   Dominika Nowak

Szkolenie dotyczące tworzenia rankingów w USOS

Bardzo prosimy o PILNE zapoznanie się z pismem z Działu Nauczania, dotyczącym organizowanego szkolenia na temat definiowania w USOS rankingów (wykorzystywanych przy przydzielaniu stypendium naukowego). W dziale z dokumentami znajduje się również kopia pisma Rektora z lipca, skierowanego do P.T. Dziekanów, a regulującego tegoroczny sposób przyznawania stypendiów. Pismo to powinno rozproszyć wątpliwości, zgłaszane na wczorajszym spotkaniu koordynatorów pomocy materialnej. Ponadto dostępna...
Czytaj więcej »


 stypendia  rankingi