8 października 2009 18:02   Dominika Nowak

Szkolenie dotyczące tworzenia rankingów w USOS

 

Bardzo prosimy o PILNE zapoznanie się z pismem z Działu Nauczania, dotyczącym organizowanego szkolenia na temat definiowania w USOS rankingów (wykorzystywanych przy przydzielaniu stypendium naukowego). W dziale z dokumentami znajduje się również kopia pisma Rektora z lipca, skierowanego do P.T. Dziekanów, a regulującego tegoroczny sposób przyznawania stypendiów. Pismo to powinno rozproszyć wątpliwości, zgłaszane na wczorajszym spotkaniu koordynatorów pomocy materialnej.

Ponadto dostępna jest instrukcja techniczna, opisująca sposób tworzenia rankingów. Prosimy o zgłaszanie pytań, na które odpowiedzi nie znajdują Państwo w instrukcji - w razie potrzeby będziemy ją poszerzać.

 


 stypendia  rankingi