28 października 2009 07:35   Dominika Nowak

Rejestracja żetonowa na WF

Komunikat Studium WF UJ:

Studium Wychowania Fizycznego UJ prowadzi w tym semestrze po raz pierwszy elektroniczną rejestrację na zajęcia WF dla studentów studiów stacjonarnych kierunków niemedycznych.

  • I tura rejestracji trwa od 27.10.2009 do 07.11.2009.
  • II tura rejestracji trwa od 16.11.2009 do 21.11.2009.

Jest to rejestracja żetonowa. Studenci I roku studiów stacjonarnych licencjackich i magisterskich otrzymali już żetony, przyznane jednorazowo, w drodze wyjątku, przez zespół USOS. Studenci, którzy nie mają żetonów, bo np. mają odbyć zajęcia WF jako różnicę programową, będą zgłaszać się do swoich sekretariatów w przerwie między turami rejestracji. W takich przypadkach SWF UJ prosi o przyznanie im po 30 żetonów typu WF. 


 rejestracje