20 listopada 2012 08:07   Dominika Nowak

Nowe programy w bieżącym roku akademickim

W związku z wprowadzeniem Krajowych Ram Kwalifikacji, zmianą sposobu opisywania studiów oraz wymaganiami systemu sprawozdawczego POLon, okazało się - niestety - konieczne stworzenie nowych kopii dla wszystkich programów studiów, które rozpoczęły się wcześniej niż w tym roku. Kody nowych programów - tylko dla tych, na które byli wpisani studenci na pierwszy rok - zostały wygenerowane na następujących zasadach:

  • te, które miały w kodzie numer kierunku - przed numerem kierunku otrzymały literkę "n". Przykład: program WPA-067-0-MD-10 otrzymał nowy kod WPA-n067-0-MD-10.
  • te, które nie miały numeru, zostały przy okazji uporządkowane, i zamiast skrótu mają teraz numer kierunku, np. program WFA-FARM-0-MD-12 otrzymał nowy kod WFa-021-0-MD-12.

W najbliższych dniach przeniesiemy studentów pierwszego roku na nowe programy - na razie zostało to uczynione na trzech wydziałach: Prawa, Chemii oraz BBiB. Będą przenoszeni automatycznie tylko ci studenci, którzy mają wpisaną tegoroczną datę przyjęcia, i datę rozpoczęcia studiów pustą albo równą dacie przyjęcia - chodzi o to, by pominąć osoby, które rozpoczęły studia w latach ubiegłych, a są na pierwszym roku po urlopie lub z powodu powtarzania. W przypadku takich osób, według informacji, które otrzymaliśmy z Działu Nauczania, decyduje (czy powinny być wpisane na nowy program, czy na stary) indywidualnie Dziekan.

O dokonaniu przeniesienia studentów pierwszego roku na nowe programy na pozostałych wydziałach będziemy informować oddzielnie.

Przepraszamy za zamieszanie i prosimy o kilka dni cierpliwości, zanim cały proces się zakończy i wyjaśnimy wszystkie możliwe wątpliwości.


 polon