9 listopada 2009 12:31   Dominika Nowak

Blokowanie rankingów do stypendiów naukowych

Komunikat Działu Nauczania:

W związku ze zbliżającym się terminem przyznawania limitów na stypendia za wyniki w nauce przez Uczelnianą Komisję Stypendialną prosimy o wprowadzenie w USOS > Rankingi  następujących zmian:

  1. Zaznaczenie w polu dokładność średniej, że średnia jest do 2 miejsc po przecinku i sprawdzenie, czy wyliczona średnia jest prawidłowa;
  2. Zaznaczenie pola czy wyświetlać na WWW jeśli nie jest jeszcze zaznaczone;
  3. Zablokowanie list rankingowych przez zaznaczenie okienka czy zablokowany  w terminie do dnia 10.11.2009 r.

Przypominamy wszystkim, że listy rankingowe, które nie będą zablokowane, nie będą brane pod uwagę przy rozdziale limitów na stypendia za wyniki w nauce. Prosimy potraktować sprawę jako bardzo pilną i terminową.

 

 


 stypendia  rankingi