16 kwietnia 2013 00:54   Dominika Nowak

Wydruki odpisów dyplomów doktorskich

Na naszej stronie została zamieszczona instrukcja wydruku odpisów dyplomów doktorskich z USOS.

Uwaga: jeśli nie widzą Państwo przycisku "Dyplomy UJ" w formularzu przewodów doktorskich, oznacza to że nie nastąpiła automatyczna aktualizacja USOS. Sposób wywołania aktualizacji ręcznej opisany był w ogłoszeniu z 27 września 2012, w razie potrzeby prosimy z niego skorzystać.


 dyplomy