9 września 2009 19:14   Dominika Nowak

Informacja dla jednostek organizujących rejestracje w USOSweb

Zgodnie z rozporządzeniem Rektora UJ z 12 lipca 2007 roku, bardzo prosimy osoby organizujące rejestracje w USOSweb o:

  • informowanie zespołu USOS z wyprzedzeniem o planowanym uruchomieniu rejestracji (przynajmniej 2 dni robocze wcześniej);
  • przysłaniu do zespołu USOS ogłoszenia dla studentów dotyczącego rejestracji do zamieszczenia na stronie USOSweb (przynajmniej dzień przed jej rozpoczęciem).

Czynności te są niezbędne dla sprawnego planowania i zarządzania systemem USOSweb.
Zespół USOS może nie zezwolić na włączenie rejestracji, dla których powyższe punkty nie zostały spełnione.

W ogłoszeniu prosimy zawrzeć podstawowe informacje o rejestracji:

  • termin rozpoczęcia i zakończenia rejestracji,
  • dla kogo rejestracja jest przeznaczona,
  • na jakie zajęcia można się rejestrować (obowiązkowe, opcjonalne itp.),
  • zasady rejestrowania i ewentualnego rozliczania się z zarejestrowanych przedmiotów,
  • dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za rejestrację,
  • inne przydatne/potrzebne studentom informacje.


Przykładowe ogłoszenia przygotowywane przez jednostki można znaleźć na stronie www.usosweb.uj.edu.pl w zakładce Aktualności.
 


 usosweb  rejestracje