19 września 2012 13:40   Dominika Nowak

Żetony do rejestracji na WF

Zgodnie z ustaleniami ze Studium WF UJ wszyscy studenci pierwszego roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia lub jednolitych (bez Collegium Medicum), wpisani na studia do wczoraj (18. września), otrzymali żetony do wpisu na zajęcia wychowania fizycznego. Możliwość przydzielania żetonów przez Państwa jest wyłączona, studenci wpisywani w późniejszym terminie powinni zgłaszać się indywidualnie do sekretariatu SWF, który będzie przydzielać brakujące żetony.


 rejestracje