20 maja 2011 08:26   Dominika Nowak

Edycja przedmiotów (informator, sylabus)

W nowej wersji USOS pojawiły się zmiany umożliwiające wprowadzenie pełnej charakterystyki przedmiotu na poziomie danego cyklu. Ponieważ chcemy zachowywać dane dla poprzednich cykli (nie nadpisywać ich), wprowadzamy nowe zasady w przypadku edycji sylabusa po stronie USOS:

  • wszystkie informacje, które mogą być zmienne dla kolejnych edycji przedmiotu (opis, opis skrócony, literatura, atrybuty), a do tej pory edytowane były w formularzu Przedmioty->Przedmioty, wprowadzamy w formularzu Przedmioty->Szczegóły przedmiotów cykli.
  • został zlikwidowany atrybut WWW. Wartości tego atrybutu zostały przepisane do nowego pola Strona WWW przedmiotu, i w tym polu należy teraz umieszczać adresy stron z dodatkowymi materiałami. Pole sprawdza poprawność adresu, zatem proszę nie wpisywać tam dodatkowych komentarzy ani zdawkowych informacji typu 'treść wykładu dostępna na żądanie w wersji elektronicznej'.
Wszelkie wartości przypisane dotychczas do atrybutów przedmiotu zostały skopiowane do atrybutów przedmiotu w bieżącym roku akademickim oraz w 11/12, o ile przedmiot był już do tego roku przypisany. W ten sam sposób skopiowane zostały również wartości pól zawierające opisy kursu i literaturę, także w wersjach angielskich. W przypadku prób edycji danych dotyczących kursu na starych zasadach (na poziomie przedmiotu) mogą Państwo napotkać problemy z uprawnieniami. Koordynator kursu po stronie USOSweb również będzie teraz miał udostępnione do edycji informacje dotyczące przedmiotu cyklu, a nie przedmiotu jako takiego. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt mailowy.


 sylabus