10 lutego 2011 15:57   Dominika Nowak

Opłaty za legitymacje elektroniczne

W związku ze zaistniałymi wątpliwościami dotyczącymi definicji duplikatu  ELS zwróciliśmy się do Działu Nauczania o wyjaśnienie dotyczące wysokości opłat naliczanych za wydanie kolejnej legitymacji studentowi.

Ustalone kwoty to:

  • w przypadku zagubienia, kradzieży, uszkodzenia mechanicznego karty: opłata zwiększona - 25,50
  • w przypadku zmiany imienia, nazwiska bądź adresu, drukowanego na karcie: opłata podstawowa - 17,00.

Prosimy uwzględnić te informacje przy naliczaniu opłat studentom.

Jednocześnie zawiadamiamy, że przy anulowaniu legitymacji obowiązkowo należy wypełnić pole opisujące przyczynę unieważnienia.